Европейска младежка конференция във Финландия, 1 – 3 юли 2019г.

Национален младежки форум и Министерство на младежта и спорта отварят процедура за подбор на официалните младежки делегати от България, които

Още

Младежки обмен “B.R.Y.E. – Boosting Roma Youth Employment Project” в Румъния, 12 – 21 април 2018 г.

12 участника от България ще имат възможността да обогатят своите познания и опит, свързани с провеждането на работни интервюта, как

Още

Конкурс “Младите – иноватори на бъдещето”

Конкурса цели да насърчи иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост Организатор: Фондация “Българска памет” Цели на конкурса:

Още

Платен стаж в WWF

WWF обявява 2 позиции за платен стаж с продължителност 6 месеца.   Продължителност: 6 месеца   Задължителни изисквания на процедура „Младежка

Още