Национални младежки лагери за изграждане на лидерски умения „Заедно напред“ 2019 г.

Младежка фондация „Арете“ подкрепя развитието и израстването на лидери сред ромската общност и оказва съдействие на младите хора за повишаване

Още

Младежки лагер „Предизвикай се да компостираш“

 Кога: 15 септември – 18 септември  Къде: с. Езерец, община Шабла  Кой: 15 човека (с предимство са ранните регистрации) Краен

Още