Young Leaders Programme 2019

Участниците ще имат възможност да участват в различни дебати и срещи по време на Европейските дни на развитието в Брюксел

Още