ММС стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществен съвет по въпросите на младежта

Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от

Още

Сформира се състав на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта

Включете се в Обществения съвет, ако сте младежки организация в обществена полза С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност Министерство

Още