„Open Agenda – The floor is yours!“ обучение за младежки ръководители в Сърбия

Петдневното обучение е с отворена програма и е подходящо за хора с опит в сферата на неформалното образование и младежки

Още