Обучение „Erasmus+ Youth in Action“ в Гърция, 14 – 18 октомври 2019 год.

Обучението предоставя възможност участниците да се запознаят с ползите от международения обмен. Място: Гърция Период на провеждане: 14 – 18

Още

Обучение “Queer it up! – including Sexual Orientation and Gender Identity and Expresion in Youth Work Practice” в Молина,Испания 23 – 28 септември 2019 г.

Целта на проекта е да запознае участниците по задълбочено със понятията“Sexual Identity“ и „Gender Expression“ и да разгледа обстойно значението

Още

Безплатно обучение „Как успешно да представим бизнес идеята си пред инвеститор“, София, 18 юли 2019г.

Обучението е безплатно и цели развитие на полезни практики у участниците, които биха  били полезни в професионален и личен план.

Още

Обучение “BiTriMulti (BTM) – Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges” в Норвегия, 17 – 21 септември 2019 г.

Целта на проекта е да предложи на участниците мултикултурна среда за развитие на компетенции и качества за провеждане на успешни

Още

Обучение “YOUTH@WORK: Supporting Women’s Entrepreneurship through Youth Work” в Тбилиси,Грузия, 29 септември – 4 октомври 2019г.

Целта на проекта е да запознае участниците с предизвикателствата, които стоят пред младите жени, навлизащи в професионалната среда, както и

Още

Обучение “Reconnection: Physical theatre tools for youth workers” в Анкара,Турция, 25 август – 5 септември 2019г.

Целта на проекта е да подобри представянето на участниците в младежки проекти чрез невербална комуникация и театрални постановки Място: Анкара,

Още

Обучение “The Natural Edge” в Унгария, 13-21 Септември 2019г.

Целта на проекта е да развие лидерските качества участниците за постигане на по-добри лични и групови резултати и културно сближаване.

Още

Обучение “Storify yourself!” в гр. Добринище, България, 4 – 12 септември 2019 г.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на младежката работа чрез подобряване на уменията на младежките работници да прилагат

Още

Обучение YOUnique в Австрия, 5- 14 септември 2019 г.

Предлагат се места за младежки работници, които имат интерес към работата с младежи от малцинствени групи Място: Каринтия, Австрия Период

Още

Обучение Creative Communication във Франция, 2-17 септември 2019 г.

Търсят се 24 младежки работници, които искат да научат повече за дигиталните медии. Място: Бривзак, Франция   Период на провеждане:

Още