Национален студентски конкурс „Млад одитор“ 2018 г.

Конкурса се ражда поради неяснотата около фигурата на одитора и необходимостта от външна, независима и обективна оценка за финансовото състояние

Още