Онлайн обучение по дигитална младежка работа

Този курс е отворен за всеки по света, но основно фокусиран върху младежки работници и неформални преподаватели от Европа, желаещи

Още

Онлайн курс за начинаещи „Фотография и видео“, 6 февруари – 13 март 2021г.

Курсът е предназначен за хора, които имат интерес към качественото заснемане и видеообработка. Място: онлайн   Период на провеждане: 6

Още

Онлайн курс за младежка работа “Essentials of Youth Work“, 1 септември – 18 октомври 2020 г.

Курсът ще да запознае участниците по-добре с „основите“ на младежката работа.  Място: онлайн   Период на провеждане: 1 септември –

Още

Онлайн курс “Erasmus+ funding opportunities for youth”, 1 юни – 31 август 2020г.

Курсът има за цел да запознае участващите с 3-те ключови дейности на програмата Еразъм+ Място: онлайн платформата Canvas   Период

Още

Дистанционен практически курс по предприемачество, от 4 май 2020г.

Съдържанието е разработено въз основа на 10-годишния опит на обучителния екип на фондация „Каузи“ и отразява наблюденията и изводите, направени

Още

Онлайн курс Global education goes POP, 27 април – 31 май 2020г.

Целта на курса е чрез проучване и изучаване  участниците да научат как да изпозлват поп културата като елемент за мобилизиране

Още

Безплатен онлайн курс „Медии, малцинства и миграция“

Програмата има за цел да помогне на журналистите да отразяват с по-голямо разбиране темите, свързани с миграцията. Място: онлайн Период

Още