Обучение по предприемачество в платформата на проекта REAL

Онлайн обучение в областта на предприемачеството в платформата на Reinforcing Entrepreneurship in Adult Learning. Обучителната интернет платформа, създадена по проект „REAL

Още