Младежки обмен “RePlay” в Омен, Холандия, 23 юни- 5 август 2020г.

Обменът цели да намери прости наични, чрез които младежи могат да се впишат в група и да открият своите силни

Още