Дистанционна практика “Координатор комуникации”, април – юли 2021 г.

Място: дистанционно   Период на провеждане: 80 астрономически часа в периода април – юли 2021. Програмата и графикът за практиките ще

Още

Дистанционна практика “Координатор проекти”, април – юли 2021 г.

Място: дистанционно   Период на провеждане: 80 астрономически часа в периода април – юли 2021. Програмата и графикът за практиките ще

Още

Обучителна практика като “Сътрудник Развитие”

Обучителната практика за младежи е възможност за учене чрез практика и развиване на нови знания и умения за работа в

Още