Младежки обмен “Echad” в Доло (Венеция), Италия, 04 – 10 ноември 2021 г.

“Echad” има за цел да популяризира иновативен подход към неформалното образование с методите на геймификация и дизайн на игри. Място:

Още

Конкурс за проекти “РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТА, ОСТАВИ СЛЕДА”

Страхотна възможност пред младите хора, които искат да реализират идеите си и да допринесат за развитието на местната общност чрез

Още

Конкурс “Youth4Ocean Forum”

Споделете идеята си за повишаване на осведомеността на потребителите относно устойчиво използване на морските ресурси за икономически растеж, подобряване на

Още

Конкурс Civic Europe Idea challenge 2020

Civic Europe Idea Challenge е конкурс за финансиране на граждански идеи и съпътстваща менторска програма. Организатор: Civic Europe Избраните граждански

Още

Включи се в екипа на Канал 4 в София

Проект „Канал 4“ цели да подпомогне процеса по изграждането на умения за критично мислене сред младежите и да насърчи осъзнаването

Още

Доброволчески проект “Glencraig Life Sharing Project” в Белфаст, Ирландия

Общността Гленкрейг в Северна Ирландия търси дългосрочни доброволци Място: Белфаст, Ирландия   Период на провеждане: от 27 януари 2020 за

Още

Младежко обучение по проект ”Ново Поколение Предприемачи” – Модул I в София, България, 9-10 и 16-17 ноември 2019 г.

Курсът има за цел да даде практически познания на младежите за документите и процедурите, необходими за онлайн регистрация на фирма.

Още

Доброволчески проект “Лицата на Друган”, 2019

Етнографско изследване “Лицата на Друган” има за цел да насърчи междупоколенческия диалог между доброволците на фондация “Солидарност в действие” и

Още

Безплатно обучение “Писане на проекти – мисия възможна” във София, 15 и 22 юли 2019 г.

Обучението разглежда цикълът на съставянето на един проект от разработването на идея до управлението и отчитането му. Място: София Период

Още