Младежки обмен „In their Shoes!“ – Загреб, Хърватия, 9 април 2021 – 17 април 2021

Търсят се 18 участника от България за младежки обмен в Европа, подходящ за ученици, студенти и млади професионалисти. Място: Funk

Още

Младежки обмен “Dance for Equality” в Самобор, Хърватска, 11-19 октомври 2020г.

Основната цел на проекта е да развие социалните, емоционалните, когнитивните и физическите умения на младите хора, с фокус върху междукултурното

Още