Обучение “OpenUp: Non-formal Education for Inclusion” в Букурещ, Румъния, 18 – 26 юли 2021г.

Това обучение е посветено на младежки работници, които искат да подобрят портфолиото си от неформални методи на образование, които насърчават

Още

Обучение “School 4 Future” в Крайова, Румъния, 27 юни – 8 юли 2021 г.

Обучението ще се фокусира върху използването на неформалното образование като метод за подпомагане на младите хора в риск от отпадане

Още

Обучение за културни мениджъри и социални предприемачи в Кълъраш, Румъния, 24 юни – 2 юли 2021г.

Искате ли да участвате в променящо живота преживяване, което ще развие вашите умения и ще ви срещне с различни култури?

Още

Младежки обмен “Action and reaction to bullying” в Яши, Румъния, 3 юли – 12 юли 2021г.

Искате ли да видите от първа ръка как работи областта на НПО? Искате ли да участвате в променящо живота преживяване,

Още

Младежки обмен в Крайова, Румъния, 12 – 23 юни 2021 г.

Проектът “IE” цели развиване на нагласи за подкрепа и приобщаване към традиционните културни и предприемачески ценности, като участниците ще усвоят

Още

Краткосрочен доброволчески проект в Совата, Румъния, 1 – 11 юли 2021г.

Мечтали ли сте някога да се присъедините към неформална среда с хора от цял ​​свят? Искате ли да видите от

Още

Дългосрочен доброволчески проект в Яш, Румъния, 1 юни 2021г. – 1 април 2022г.

Ако никога не сте били в Румъния и обичате да пътувате, изследвате нови култури, традиции и подкрепяте местната общност, то

Още

Доброволчество”Cross-Culture Cooperation and Solidarity” в Яш, Румъния, 11 Януари 2021 – 10 октомври 2021

Tърси се участник от България за участие в дългосрочен доброволчески проект “Cross-Culture Cooperation and Solidarity”, за периода 11.01.2021 – 10.10.2021,

Още

Младежки обмен “Promoting Inclusion and Employment trough Art” в Бребу, Румения

Проектът е фокусиран върху приобщаването на мигранти и бежанци, идващи в Европа, които търсят убежище и имат нужда от помощ

Още

Доброволчески проект в Румъния, 3 юли – 3 август 2020г.

Целта на проекта е да се поощрят социалната включеност и активно участие, солидарността и разнообразието, както и доброволчеството. Място: Harja,

Още