Обучение “MotivAction” в България , 20-26 септември 2021 г.

Обучението дава умения и знания за повишаване нивото на инициативност сред младите хора, включително и младите хора с по-малко възможности

Още

Обучение “YOCOMO Systemic” в Кьонигсвинтер, Германия, 18-22 октомври 2021 г.

Този курс ще ви подтикне да разгледате ролята на цялата система от взаимосвързани “играчи” във вашата област (например организация ви,

Още

Онлайн конференция за личностно развитие, 3 февруари – 31 март 2021г.

InterMediaKT провежда 9-седмичен проект за личностно развитие. Всяка сряда квалифициран лектор ще сподели своя опит онлайн, на английски и достъпно

Още

Онлайн обучение “Juice Up Your Meetings”, 18 февруари 2021г.

Присъединете се към обучението, за да научите и откриете инструменти, съвети и методи, които ще направят онлайн срещите, семинарите и

Още

Обучение за обучители и координатори, оналйн, 1 януари – 30 април 2021 г.

Обучението цели да обнови знанията и уменията на обучители и координатори, които са в сферата на неформалното обучение и работят

Още

Обучение “Bodies of Change” в Хърватия, 10-20 септември 2020 г.

Обучението е второто издание на успешна програма, фокусирана върху въплътените изкуства като инструменти за социална промяна. Място: Ровин, Хърватия  

Още

Обучение “Europe Goes Local SP: Meeting of Municipal Youth Councils,Exchanging Realities & Practices for recognision of local youth work” онлайн, 1-5 септември 2020 г.

Основната цел на проекта е да се повиши качеството на работата на местни младежки работници чрез засилено сътрудничество между различни

Още

Обучение “Digital Heroes: MakerEducation using Digital Technologies” в Букурещ, Румъния, 1 юли – 31 август 2020 г.

Проектът Digital Heroes предоставя четири отделни възможности на младежките работници да учат и развиват своите умения чрез Maker Education дейности

Още

Обучение “COMETS: Being Civically Engaged” във Франкфурт, 6-12 юни 2020 г.

Обучението е съсредоточено върху измерението на гражданската ангажираност въз основа на модела на компетентност за обучители, работещи на международно ниво.

Още

Обучение “Youth Work, You(th) Lead” до Велико Търново, 3-11 април 2020 г.

Обучението цели да се справи с основни аспекти на явлението NEET (Not in Employment, Education, or Training) като главно повиши

Още