Дългосрочен доброволчески проект в Медисина, Италия, март 2021г. – юли 2021г.

Проектът “PRESS – Periphery and Rural areas: Solidarity and Social inclusion” има за цел да намали риска от социално изключване

Още

Обучение “8 Senses”, 15-21 юни 2020, България

8 Senses е 5-дневно (+ 2 дена за пътуване) обучение за младежки работници, които да научат, упражнят и приложат методите

Още

Обучение “Inclusion for Healthy Generation” в Палермо, Италия, 8 – 12 април 2020

Обучението има за цел да насърчи социалната включеност на младежите като ги ангажира в спорта и ги запознае с ключовата

Още