Акселератор за решения за справяне с енергийната бедност “Social Innovation to Tackle Energy Poverty!”

Търсят се  социални иноватори с решения за справяне с проблема на енергийната бедност в Полша, Република Чехия, Унгария, Румъния и

Още