Младежки видео фестивал Plural+ 2021

Създайте оригинални и творчески късометражни филми, фокусирани върху темите за миграцията, разнообразието, социалното приобщаване и превенцията на ксенофобията, и се

Още

Обучение “EntrepRURAL Socialy” във Варна, България, 5 – 11 юни 2021г.

„EntrepRURAL Socialy“ е стратегическо партньорство в областта на младежта, насочено към насърчаване на ролята на социалното предприемачество и практическото обучение

Още

Дългосрочен доброволчески проект в Яш, Румъния, 1 юни 2021г. – 1 април 2022г.

Ако никога не сте били в Румъния и обичате да пътувате, изследвате нови култури, традиции и подкрепяте местната общност, то

Още

Доброволчество”Cross-Culture Cooperation and Solidarity” в Яш, Румъния, 11 Януари 2021 – 10 октомври 2021

Tърси се участник от България за участие в дългосрочен доброволчески проект “Cross-Culture Cooperation and Solidarity”, за периода 11.01.2021 – 10.10.2021,

Още

Обучение “Bodies of Change” в Хърватия, 10-20 септември 2020 г.

Обучението е второто издание на успешна програма, фокусирана върху въплътените изкуства като инструменти за социална промяна. Място: Ровин, Хърватия  

Още

Събитие ”Inclusion matchmaking” в Лашко, Словения, 25 – 29 февруари 2020 г.

Целта на събитието е да насърчи и подкрепи проекти за приобщаване в рамките на Еразъм + YiA и програмата на

Още

Търсят се доброволци за Проект Бежанци

Проект Бежанци търси доброволци за работа с деца, младежи и възрастни в приемните центрове за търсещи закрила бежанци на територията на гр.

Още