Стаж в Европейската комисия

Бъди следващия стажант в Европейската комисия. Място: Брюксел, Люксембург, а защо не и София   Продължителност: 5 месеца (октомври-февруари) Работодател:

Още