Конкурс за отпускане на стипендии за 2020/2021 г. на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности

Целта на стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на общност от професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени

Още

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход. Организатор: Roma Educational Fund Профил на

Още