Фото конкурс #TogetherInTheDistance

Имате ли история, която да споделите за акт на солидарност, който извършихте? Бихте ли искали да благодарите на някой, който

Още

Стаж в Съвета на Европа, Страсбург, Франция, септември 2021 г. – януари 2022г.

Центърът Север-Юг на Съвета на Европа предлага стажове два пъти годишно за период от три до пет месеца в различни

Още

Стаж в администрацията към Европейския център за модерни езици – Грац, Австрия, юли – декември 2021г.

ECML предлага стажове с продължителност 6 месеца, два пъти годишно. Според сферата на интереси кандидатите могат да изберат основната област,

Още

Онлайн обучение „Човешките права и участие на младите хора в Евро-арабския диалог“, 2 ноември – 15 декември 2020 г.

Онлайн обучението цели да обогати знанията на млади лидери за човешките права и да подобри приобщеността и предоставянето на права

Още

Семинар на тема “Artificial Intelligence and its impact on Young People” в Страсбург, Франция, 4 – 6 декември 2019 г.

Семинарът се стреми да обсъди различни подходи и разбирания за изкуствения интелект, неговото въздействие върху младежите и ролята му в

Още

Обучение “Strengthening Youth Capacities for Peace and Security” в Молина, Испания, 15 – 22 септември 2019г

Проектът се организира от Съвета на Европа и цели да събере на едно място младежи, ангажирани в областта на опазването

Още

Покана за участие на младежки представители в Младежкия консултативен съвет към Съвета на Европа

Ще бъдат избрани 10 от 30-те членове на Младежкия Консултативен Съвет, които ще представляват гласът на младежите в Европа пред

Още

Обучение за глобално образование в Молина, Испания, 10 – 14 септември 2018 г.

Обученито има за цел да предостави на младежките мултипликатори и организации нови инструменти и знания, за да могат те да

Още