Стани част от европейския младежки съвет Youth Sounding Board към ЕК

Европейската комисия търси съвети от младите хора относно външната дейност на ЕС и международното сътрудничество. Място: най-малко четири срещи годишно

Още

ММС стартира процедура за включване на нови организации в състава на Обществен съвет по въпросите на младежта

Съветът е консултативно звено към министъра на младежта и спорта за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от

Още