Обучение “Practitioner’s Toolbox” в Шчавница, Полша, 23 февруари – 1 март 2020 г.

Проектът цели да развие компетенциите у младежките работници при използване на трансформационния коучинг за осигуряване на ефективно ориентиране и подкрепа

Още