Конкурс за любовна поезия за творци в неравностойно положение

Конкурсът дава поле за изява на творци в неравностойно положение от цял свят, които творят на български език, като те

Още