Доброволец: преподавател по английски език, ноември 2020 г. – февруари 2021 г.

Търси се доброволец, който да се включи като преподавател по английски език на младежи в икономически неравностойно положение. Място: онлайн

Още