Мобилно приложение F.I.R.E. в помощ на НПО сектора

Мобилно приложение F.I.R.E. за он-лайн обучение на активни граждани и ангажираните в НПО сектора е вече на разположение в Google

Още