Конкурс Citizen Entrepreneurship Competition

Кандидатите са поканени да представят своите иновативни идеи и проекти с обществено въздействие, които подкрепят 17-те цели за устойчиво развитие

Още