Проект „Музиката в мен!“, 15 юли 2020 – 14 април 2021

Проектът, в подкрепа на хора от уязвимите групи, които са ограничени по различни причини до достъп до специализирани и скъпоструващи

Още