Конкурс за деветите годишни награди “Валя Крушкина – журналистика за хората”, 2020 г.

Конкурсът цели да отличи български журналисти, които доказано защитават моралните устои на своята професия в името на гражданското общество. Организатор:

Още