Международен хайку конкурс на тема „Вишнев цвят”

Възможност да представите Вашите хайко стихове на тема „Вишнев цвят“ на третия международен хайку конкурс. Български хайку съюз Ви кани

Още