Литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков“

Сдружението на жените военнослужещи организира литературен конкурс за съвременен разказ с военна тематика под наслов „Новият Йовков“. Организатор: Сдружението на

Още