Младежки обмен “Use renewable energy, live eco friendly!”,6-13 май 2020, в Ровиго, Италия

Основни теми на обменът са климатичните промени и пермакултурата Място: Ровиго, Италия   Период на провеждане: 6-13 май 2020 Изпращаща

Още