Обучение за Разработване/Актуализиране на професионално портфолио

СТАРТегия ЕООД ви кани на специализирано обучение за педагогически специалисти на тема “Разработване/Актуализиране на професионално портфолио и подготовка за самооценка

Още