Стаж за журналисти в Bitch Media

Неправителствената феминистка организация Bitch Media предлага отдалечен стаж за журналисти, интересуващи се от проблеми в областта на феминизма и социалната

Още