За YOUTHub

YOUTHub е регистрирано сдружение в частна полза през юни 2016 година.

Основната цел на НПОто е да служи като посредник в информирането на младите хора за възможностите за професионално и личностно развититие, администрирайки единствената младежка онлайн платформа youthub.bg.

Повече информация за мисията, визията, принципите на работа и услугите, които извършва НПОто можете да видите на youthub.eu